Kategori arşivi: Kitaplar

Yerel Yönetimlerin (Ruhsat Verme, Denetleme, Müeyyide Uygulama) Yetkileri

YEREL YÖNETİMLERİN

(Ruhsat Verme, Denetleme, Müeyyide Uygulama)

YETKİLERİ

BÖLÜM: 1 YEREL YÖNETİMLERİN RUHSAT / İZİN VERME YETKİSİ

KOLLUK YETKİSİNDEN YEREL YÖNETİM YETKİSİNE GEÇİŞ

YEREL YÖNETİMLERİN RUHSAT / AÇMA VE İŞLETME İZNİ VERECEĞİ, DENETLEYECEĞİ, MÜEYYİDE UYGULAYACAĞI İŞYERLERİ

İŞYERLERİNİ RUHSATLANDIRACAK / AÇMA VE İŞLETME İZNİ VERECEK YEREL YÖNETİMLER, BU YERLERİ DENETLEYECEK, GEREKTİĞİNDE MÜEYYİDE UYGULAYACAK MERCİLER

2559 SAYILI YASA’NIN YETKİLENDİRDİĞİ MERCİLER

5216 SAYILI YASA’NIN YETKİLENDİRDİĞİ MERCİLER

3572 SAYILI YASA’NIN YETKİLENDİRDİĞİ MERCİLER

İZİN VE RUHSATLAR

RUHSATLANDIRILACAK / AÇMA VE İŞLETME İZNİ VERİLECEK İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR

BİRDEN FAZLA FAALİYET KONUSU BULUNAN İŞYERLERİ

RUHSAT / AÇMA VE İŞLETME İZNİ VEREN MERCİLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

RUHSAT / AÇMA VE İŞLETME İZNİ SAHİBİ İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ

İŞYERİNİN NAKLİ / ADRESİNİN DEĞİŞMESİ

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’DE YER ALMAYAN İŞYERLERİ

LOKAL

SOSYAL TESİS

KAPALI İÇKİ BAYİİ

AÇIK İÇKİ SATICILARI

KÖYLERDE İÇKİ BAYİLİĞİ

TURİSTİK YERLERDE İÇKİ SATIŞI

KARAYOLLARI ÜZERİNDE EĞLENCE YERİ, TURİSTİK YAPI VE TESİS

BÖLÜM: 2 UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ

RUHSATLANDIRILACAK / AÇMA İZNİ VERİLECEK UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

İÇKİLİ YER BÖLGESİ

İÇKİLİ YER BÖLGESİ OLARAK TESPİT EDİLEMEYECEK YERLER

İÇKİ SATIŞINA İZİN VERİLEMEYECEK YERLER

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNE İLİŞKİN SINIRLAMALAR

634 SAYILI KANUN’DAKİ SINIRLAMALAR

2918 SAYILI KANUN’DAKİ SINIRLAMALAR

1593 SAYILI KANUN’DAKİ SINIRLAMALAR

4250 SAYILI KANUN’DAKİ SINIRLAMALAR

222 SAYILI KANUN’DAKİ SINIRLAMALAR

222 VE 625 SAYILI KANUNLARDAKİ İSTİSNALAR

2634 SAYILI KANUN’DAKİ İSTİSNALAR

UMUMA AÇIK YERLER İLE AÇIK İÇKİ SATILAN YERLERİN OKULLARA, ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA VE ÖZEL OKULLARA OLAN UZAKLIKLARINDA KAZANILMIŞ HAKLAR

UMUMA AÇIK YERLER İLE AÇIK İÇKİ SATILAN YERLERİN OKULLARA, ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA VE ÖZEL OKULLARA OLAN UZAKLIĞININ TESPİTİ

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN AÇILMASI İŞLEMLERİ

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN FAALİYET SAATLERİ

SABAHÇI KAHVESİ VE BENZERİ DİĞER TESİSLER

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE MES’UL MÜDÜR

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE ÇALIŞACAK KİŞİLER

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE ÇALIŞACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE ÇALIŞACAK YABANCILAR

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE ÇALIŞAMAYACAK KİŞİLER

TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLERDE ÇALIŞACAK KİŞİLER

KOLLUK TEŞKİLATLARININ YETKİSİ

KOLLUK TEŞKİLATINCA UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE YAPILACAK DENETİMLERİNDE ARANACAK HUSUSLAR

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ YETKİSİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DENETİM ELEMANLARI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DENETİM ELEMANLARININ TURİZM İŞLETME BELGELİ UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDEKİ GÖREV VE YETKİLERİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DENETİM ELEMANLARINCA TURİZM İŞLETME BELGELİ UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE YAPILACAK DENETİMLERİNDE ARANACAK HUSUSLAR

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DENETİM ELEMANLARININ TURİZM İŞLETME BELGELİ UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDEKİ DENETİMLERİ SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

KAMU KURUMLARININ YETKİSİ

ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ / SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

VERGİ DAİRESİ / GELİR İDARESİ

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE CANLI MÜZİK YAYINI

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNE UYGULANACAK BİR MÜEYYİDE OLARAK İDARÎ PARA CEZASI

İŞYERLERİNİ İLGİLENDİREN KABAHATLER VE İDARİ PARA CEZALARI

EMRE AYKIRI DAVRANIŞLAR

SARHOŞ OLARAK BAŞKALARININ HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZACAK DAVRANIŞLARDA BULUNMAK

GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA

MAL VEYA HİZMET SATMAK İÇİN BAŞKALARINI RAHATSIZ ETMEK

İŞGAL

ÇEVREYİ KİRLETMEK

MAHALLİN EN BÜYÜK MÜLKÎ İDARE AMİRİNİN YETKİSİ

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİ GEÇİCİ SÜREYLE FAALİYETTEN MEN

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE GEÇİCİ SÜREYLE FAALİYETTEN MEN KARARININ UYGULANMASI

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE SÜRESİNDEN ÖNCE AÇILMA

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ İŞLETME İZNİNİN İPTALİ

İZİN ALINMADAN AÇILAN / RUHSATSIZ UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE KİMLİK BİLDİRME

SORUMLU İŞLETİCİLERİN KİMLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ

ÇALIŞ(TIRIL)ANLARIN KİMLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ

KONAKLAMA TESİSLERİNDE & ÖZEL SAĞLIK MÜESSESELERİNDE & DİNLENME VE HUZUR EVLERİNDE & DİNİ VE HAYIR KURUMLARININ SOSYAL TESİSLERİNDE KALANLARIN KİMLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ

İŞ YERLERİNDE & ÖĞRENCİ YURTLARI VE BENZERİ YERLERDE & RESMİ BİNALAR VE MÜŞTEMİLATINDA YATARAK KALANLARIN KİMLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ

İŞLETMECİLERİN VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU

KİMLİK BİLDİRME GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN DEVRİ

KİMLİK BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE İDARİ PARA CEZASI

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE KORUNMASI GEREKENLER VE YASAKLAR

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

İŞLETME KOMŞULARININ HAKLARI

İŞLETMEDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞİ

TEBLİGAT YAPTIRACAK KURUM VE KURULUŞLAR

EN BÜYÜK MÜLKİ İDARE AMİRİNİN, BELEDİYE ENCÜMENİNİN VE İL DAİMİ ENCÜMENİNİN VERECEĞİ İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİGAT USULÜ

TEBLİGAT İŞLEMİNDE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN SORUMLULUĞU

TEBLİGAT İŞLEMİNDE KOLLUK TEŞKİLATININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMASINDA YETKİ

SIKIYÖNETİM HALİNDE YETKİ

BÖLÜM: 3 SIHHÎ VE GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER

SIHHÎ İŞYERİ

SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE SIHHÎ MÜESSESELERDE ARANACAK ŞARTLAR

GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE İNCELEME KURULU

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE SAĞLIK KORUMA BANDI

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE DENEME İZNİ

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ İLE RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE YEREL YÖNETİMLER DIŞINDAKİ KURULUŞLARCA VERİLECEK İZİN

GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERDE SORUMLU MÜDÜR

GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERİN DENETİMİ

GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK VE İLAVE

BÖLÜM: 4 ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİNİN NİTELİKLERİ

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSİ AÇABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSİ YETERLİLİK BELGESİ

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSİ AÇILIŞ İZNİ

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİNDE ÇALIŞACAK KİŞİLER

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSİ FAALİYET ZAMANLARI

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSİNİN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KULLANILMASI

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSİ ÜCRET TARİFESİ

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİNDE UYULMASI GEREKEN SAĞLIK KURALLARI

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİNİN GENÇLİK VE SPOR TEŞKİLATI İLE KOLLUK TEŞKİLATINCE DENETLENMESİ

BÖLÜM: 5 FUHUŞ YERLERİ

TÜRK CEZA KANUNU (TCK) AÇISINDAN FUHUŞ

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ

ALENEN CİNSEL İLİŞKİ VEYA TEŞHİRCİLİK

MÜSTEHCENLİK

FUHUŞ

Makalelerini Yayınladığı Kitap ve Dergiler

MAKALELERİ YAYINLADIĞI KİTAP VE DERGİLER

 • İçişleri Bakanlığı Türk İdare Dergisi (Sayı 413)
 • EGM Polis Dergisi (Sayı 11, 12, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 32)
 • Polis Akademisi Polis Bilimleri Dergisi (Sayı 1)
 • Vazife Malûlü ve Şehit Aileleri Polis Dergisi (Sayı 5, 9)
 • Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayın Organı Avrasya Dosyası (Sayı 2)
 • EGM Küçükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semineri kitabı (EGM Asayiş Daire Başkanlığı Yayın No 3, 1998)
 • Ceza Adalet Sistemi ve Polis Sempozyumu kitabı (Polis Akademisi Seminer, Konferans, Sempozyum Bildirileri Dizisi: 5, Yıl 1998)

Kurumsal Kitaplar

YAYINA HAZIRLADIĞI KURUMSAL KİTAPLAR

 

 • EGM Küçükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semineri
  (EGM Asayiş Daire Başkanlığı Yayın No 3, 1998)
 • Organize Suç
  (EGM Asayiş Daire Başkanlığı Yayın No 4, Nisan 1998)
 • Polis Gözüyle Polis
  (EGM 155.Yıl Kutlama Kurulu Tanıtım Hizmetleri Komitesi Yayını, 2000)
 • Çocuk Gözüyle Polis
  (EGM 155.Yıl Kutlama Kurulu Tanıtım Hizmetleri Komitesi Yayını, 2000)
 • Yenileşim Denemeleri (Osmaniye Örneği)
  (Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Yayını, 2009)

Kitapları

KİTAPLARI

 • (dinlenme, eğlence, fuhuş, oyun, içki amaçlı) Açılması İzne Bağlı Yerler
  (Atlas Yayıncılık, Ankara 2000, ISBN 975-93859-0-2)
 • Aynasızdan Polise (yol haritası)
  (Atlas Yayıncılık, Ankara 2003, ISBN 975-93859-1-0)
 • Özel Güvenlik Meslek Mevzuatı (Y. Vehbi Dalda ile birlikte)
  (Rota Yayınları, Aralık 2004, ISBN 975-8296-79-5)
 • Spor Güvenliği (Ömer Yanık ile birlikte)
  (Türkiye Futbol Federasyonu Yayını, Mart 2005, ISBN 975-8592-9)
 • Yerel Yönetimlerin (ruhsat verme, denetleme, müeyyide uygulama) Yetkileri
  (İstanbul Vakfı Yayını, Aralık 2005, ISBN 975-00662-0-0)
 • Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
  (yayına hazırlanıyor)