Aylık arşivler: Nisan 2013

Polis Kontrolü

Özellikle son yıllarda gazete ve televizyonlarda Polis’in görevini yapmasının engellenmesi hatta saldırıya uğraması ve yaralanması / şehit edilmesi gibi haberler sıklıkla görülmeye başlamıştır.
Hem ülkemizde hem de Avrupa’da ve Amerika’da Polis, ‘kanun uygulama’ mesleği ve kurumu olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle Polis, ‘devlet’ adına ve Yeşilçam filmlerine de yansıyan biçimiyle ‘kanun namına’ görev yapmaktadır. Atatürk de Polis ve Jandarma’yı ‘Devletin kanunlarına karşı gelenlerin çarpıp parçalanacağı ‘kalkan’ olarak nitelendirmiştir.
Devlet, zımmi bir sözleşme ile bir arada yaşayan tüm vatandaşları kuşatan şemsiyedir adeta, devamı ise yasaların eşit ve objektif bir şekilde uygulanması ile mümkündür. Bu, kanun uygulayıcıların profesyonelliği ile sıkı sıkıya bağlıdır. Profesyonellik, bir anlamda işin iyi yapılması da demektir. Özgürlük ve güvenlik dengesini korumak zorunda olan Polis, uygulamaları ile temel insan hak ve özgürlüklerini koruyacak, bununla birlikte güvenliği de sağlayacaktır. Bu, son derece zor bir iştir. Polis, anarşi ile zulüm arasında dengedir, polislik de bir risk yönetimi sanatıdır.
Bu noktada en can alıcı uygulama, ‘şüphelenilen bir aracın durdurulması’ prosedürüdür. Durdurma, temel insan hak ve hürriyetleri ilgili önemli bir konudur. Hem durduran (Polis) hem de durdurulan (Kişi) açısından hak ve sorumluluk gerektirir.
ABD’de Polis, resmi araçta tek başına görev yapar. Ancak polis aracı, tüm sisteme erişebilen bilgisayar donanımı yanında haberleşme, ses ve siren, aydınlatma ve görüntü kayıt sistemleri, uzun menzilli ateşli silah ve nezarethanesi ile adeta gezici (mobil) bir polis merkezidir.
Bazen görünürlüğü sağlamak için tepe lambası en alt seviyede açılabilir.
Devriye hizmetini yürütmekte olan bir polis, bir araçtan şüphelendiğinde ya da aranan eşgal bilgilerine uyan bir aracı gördüğünde tepe lambasının ayar düzeyini ‘durdurma ikazı’ seviyesinde açar, bu konumda tepe lambası en üst seviyededir.
Seyir halinde olan bir kişi, arkasındaki polis aracının tepe lambasının tümüyle açık olduğunu gördüğünde, bunun anlamının ‘dur’ olduğunu bilir. Derhal süratini düşürür, güvenli bir şekilde sağa geçer ve durur, aracının motorunu durdurur, arabadan inmeden ve elleri aracının direksiyonunda olduğu halde bekler.
Bu arada Polis:
. Hangi aracı nerede durdurduğu hakkında telsizle bilgi verir.
. Durdurduğu aracın arkasında, ancak güvenli bir mesafede durur.
. Polis aracının burnu hafif sola doğrudur ki acil bir şekilde hareket edilmesi gerektiğinde derhal yola çıkılabilsin.
. Polis aracı çalışmaya devam etmektedir ve tepe lambası da üst seviyede açıktır.
. Durdurduğu aracın plaka bilgilerini bilgisayardan sorgular.
. Bilgisayar sorgusunda araç sahibi hakkında suç ve ceza kaydı çıkar ise telsizle takviye ekip talep eder.
. Takviye ekip talep etmiş ise bu(nlar) gelene kadar kendi aracından inmez, bekler.
. Yalnız ya da talep etmiş ise takviye ekip(ler) ile birlikte durdurduğu araç sürücüsünün yanına -kendi güvenlik tedbirini en üst seviyede alarak- yaklaşır.
. Araç sürücüsü -Polis talimat vermeden- aracından inmeden görüşme başlar.
. Araçta bulunan kamera kayıttadır.
. Tüm süreç boyunca 1. derecede önemli konu Polis’in şahsi güvenliğidir. Zira Devlet adına iş yapılmaktadır, Devlet zarar görmemelidir.
İdare polis aracını ve bunun donanımını en uygun biçimde -kanun uygulayıcı- Polise sunmuştur, uygulama kurallarını da belirlemiştir.
Gerekli durumlarda İdare ya da Hakim tarafından kamera kayıtları incelenerek denetim de sağlanmaktadır.
Polise ve kişilere düşen kurallara uymaktır.
ABD, kurallar ülkesidir; kim olursanız olun kimliğiniz önemli değildir, önemli olan kurallara uymaktır. Kişiler -kurallara uydukları takdirde- özgürdür.

20130428-221516.jpg

20130429-001853.jpg

Ücret Karşılığı Güvenlik Hizmeti

Ülkemizde Polis tarafından verilen güvenlik hizmetinin ücretsiz olduğu herkes tarafından bilinen bir durumdur hatta bunun aksi akla bile gelmez.
Herşeyi devletten bekleme alışkanlığı en çok da güvenlik alanında kendini göstermektedir. Bu nedenle 1980’li yılların başında hukukumuza giren ‘özel güvenlik’ Ülkemizde yeterince geliş(e)medi de denilebilir.
Özel güvenlik hizmetinin ve şirketlerinin son derece yaygın olduğu ABD’de Polis tarafından verilecek bazı hizmetlere de bir ücret ödenmektedir. Nasıl mı?
ABD Virginia Eyaletinde, polisin önlem almasını talep eden kişi ve kurumlar Polis Teşkilatına belli bir ödeme yapmak durumundadır. Bu ödemeden sonradır ki Polis Teşkilatı da gerekli güvenlik önlemini almaktadır.
Örneğin bir yol tamiratı nedeni ile trafik güvenliğinin sağlanması gerekli olabilir. Bu durumda yol yapımı ya da tamiratından sorumlu müteahhit firma Polis Teşkilatına başvurarak yol güvenliği talep edebilir ya da Polis Teşkilatı yol güvenliğinin sağlanması için önlem alınmasıni isteyebilir.
Bir başka örnek; alışverişin yoğun olacağı zaman dilimlerinde alışveriş merkezi yönetimi, alışveriş merkezinde Polis Ekibi görevlendirilmesini talep edebilir.
Bu ve benzeri taleplerle ilgili olarak Polis Teşkilatı, alacağı önlemle ilgili olarak ne kadar ödeme yapılması gerektiğini talep sahiplerine bildirir, resmi hesaba yapılan ödeme sonrası talebe uygun görevlendirme yapılır.
İşin özü şu ki, her konuda olduğu gibi güvenlik konusunda da ‘ilave talep’ mümkündür ama bunun da bir ‘bedeli’ söz konusudur.

20130423-223924.jpg

20130423-223958.jpg

Öğrenci Servisi; Güvenli İniş & Biniş

Türkiye gibi bazı ülkelerde hemen her konunun ve sorunun çözümü polis’den beklenir, polis de bunu adeta bir ‘öğrenilmiş çaresizlik’ gibi kendi işi olarak görür. Bu nedenle polis teşkilatı dayanilmaz bir iş yukü altında ezilir durur.
Mesela, öğrenci taşımacılığı / servisi ve bu bağlamda çocuklarımızın servislere binişleri ve inişlerindeki yol güvenliği önemli bir konudur. Her konuda olduğu gibi bu konuda da çözüm, özellikle okullarda polis görevlendirilmesi olmaktadır.
Peki bu doğrumudur, hemen her ülkede böyle midir?
ABD Virginia Eyaletinde gördüğüm bir uygulamayı paylaşmak istiyorum:
Öğrenci taşımacılığı turuncu renkli otobüslerle yapılmakta, bunların her yönünde ‘öğrenci servisi’ yazıları bulunmaktadır, yanlarında ilave flaşörlü lambalar ve üstünde de tepe lambası vardır. Sadece sağ önde tek bir kapı bulunmaktadır ve kapı sürücü tarafından açılıp kapatılmaktadır. Sürücüler uygun sürücü belgesi sahibidir ve bu süreçte güvenlik soruşturmaları da yapılmıştır zımmi olarak.
Servis otobüsü belli bir durakta öğrenci almak ya da inmek amacıyla durduğunda tüm lambaları kırmızı renkte yanmakta ve sol ön yan tarafta bulunan ‘dur’ levhası önden ve arkadan görülecek şekilde açılmaktadır. Bu andan itibaren tüm yönlerden gelen trafik durmak zorundadır ve durmaktadır da. Ardından, elinde bayrak olan bir kişi (ki bu da öğrencidir) inerek otobüsün önüne geçip ellerini her iki yana açarak ‘trafiğin kapalı olduğu’ bilgisini ve işaretini yenilemektedir. İşte bu andan sonradır ki otobüsten öğrenciler inmeye başlamakta ve bir kısmı yolun karşı istikametine geçmektedir. Otobüsten öğrenciler indikten ve kaldırıma geçtikten sonra bayraklı şahıs otobüse biner ve daha sonra otobüsün sol ön yanındaki ‘dur’ levhası kapatılır. Otobüs hareket ettikten sonra her yöndeki araçlar da kendi yönlerindeki trafik ışığına göre hareket eder.
Tüm bu süreçte polis yoktur ancak herhangi bir güvenlik sorunu da yaşanmaz. Zira her kurum kendi üzerine düşeni yapmıştır, bu bağlamda öncelikle öğrenci servis otobüsünün tüm donanımı eksiksizdir. Sürücü eğitimlidir ve güvenlik soruşturması yapılmıştır. Bir öğrenciye sorumluluk verilmiş ve bu konuda eğitilmiştir. Diğer öğrenciler kurallara uymaktadır. O esnada her yöndeki sürücüler kurallara uymaktadır, sabırla beklemektedir, inanmaktadırlar ki kendi çocukları da başka bir serviste aynı şekilde güvendedir.
Kim bilir, işin esası bir işi ucundan tutarak değil adam gibi yapmak; bunun için doğru kural koymak, tüm gereklerini yerine getirmek ve takip etmek, ardında gerektiğinde ödüllendirmek, gerektiğinde de cezalandırabilmek.
Güzel ülkemin güzel çocukları da güven içerisinde iyi ve çağdaş bir eğitimi hakediyor.

20130420-091958.jpg

Atlı Polis

ABD’de birçok yerde atlı polis hizmet ile hizmet veriliyor: Başkanlık ikametgahı White House çevresi başta olmak üzere, parklar ve mesire alanlarında, plajlarda güvenliğin sağlanması amacıyla yerine getirilen ‘devriye’ hizmetlerinde ‘atlı polis’ başarı ile görev yapıyor. Aynı zamanda kişilerle, özellikle de çocuklarla iyi bir iletişim kurularak PR’da yapılıyor.
Ülkemizde de temeli çok eskilere dayanan atlı polis Ankara, Antalya, Muğla başta olmak üzere bazı illerimizde hizmet vermektedir. Bunun pekçok il ve ilçede yaygınlaşması; törenlerde, devriye hizmetlerinde, toplantı ve gösteri yürüyüşleri önlemlerinde kullanılması ve hatta Emniyet Teşkilatı içerisinde sosyal ve sportif etkinliklerde istihdamı yararlı olabilir.

20130416-220816.jpg

20130416-220950.jpg

20130416-221027.jpg